Ingri Ahlsen - Akvareller

Flere av akvarellarbeidene er laget i serier med flere bilder:

* "Rable-rier"  - surrealistiske fantasitegninger - se egen mappe
*  Fredagsfruene - som møtes på Cafè hver fredag kl 12. - se egen mappe
*  Ansikter - f eks Blues Company
* Gjemmesteder: 
     Hus med alle rommene - krukker med alle minnene - vesker med alle rommene
* Landskaper, hus

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •