Ingri Ahlsen - Croquis og skisser

Croquistegningene (skissene) er tegnet etter modell.  De fleste er hurtigarbeider - 3-5 minutter - noen opp til 20 minutters stillinger.
Døla Atelier arrangerer akt- og croquistegning hver torsdag kveld.